.
Начало Изграждане на тревни площи
.

Ние работим професионално ... вместо Вас!

Изграждане на тревни площи (затревяване)

( Оценка 4.1 ) от ( 36 отзива )

Тревна площ в жк. ДрагалевциСлед като е засадена цялата предвидена растителност, се пристъпва към обработка и подготовка на терена за затревяване.Това е една градинарска дейност, която се цени доста в днешно време. Защото тревната площ придава завършеност на цялата ландшафтна концепция.

Обща характеристика на тревните площи и използване на тревни смески:

Тревни площи - за изграждането на тревни площи се използват ограничен брой треви от сем.Poaceae (сем. Житни). Най-подходящи за целите на ландшафтната архитектура са така наречените тревни смески. Те представляват смес от няколко вида трева с различни качества (издръжливост на утъпкване, сухоустойчивост, сенкоиздръжкивост и мн.др). Предимство при затревяване с тревна смеска е, че тревния чим е по-дълговечен (до 12-15 години) и устойчив на заболявания, по-плътен и равномерен, с по-добри декоративни качества и не на последно място дейностите по изграждане и поддържане се извършват на достъпни цени.

Изисквания към тревите:

  • Да принадлежат към коренищно-рехавотуфестите и плътнотуфестите треви, като това е важно условие за получаването на равномерно плътен и устойчив на утъпкване чим;
  • Използваните треви трябва да са ниски;
  • Да имат голяма способност на братене (на кратко това е способността на тревата да се сгъстява, образувайки разклонения наречени "братя");
  • При косене да имат бързо възобновяване;
  • Добре е да бъдат устойчиви на болести;
  • Да са екологично пластични и да се приспособяват бързо към екстремни условия;
  • Да се раззеленяват рано на пролет и да имат дългогодишен декоративен ефект;

Обикновена полевица - Agrostis tenuisОсновни видове треви, които се използват за паркови терени:

Ливадна метлица (Poa pratensis) - средно сухоустойчив вид, най-дълговечна от тревите, понася сенчести места и има бързо братене;

Червена власатка (Festuca rubra) - понася частично засенчване и утъпкване, дълговечна е;

Английски райграс (Lolium perenne) - светлолюбив, но понася и засенчване, издържа утъпкване, средно сухо и студоустойчив вид, бързорастящ с малка дълговечност;

Обикновена полевица (Agrostis tenuis) - понася засенчване с голяма дълговечност, умерено сухо - и студоустойчив вид

Овча власатка (Festuca ovina) - най-подходящият компонент в смеските за площи върху бедни терени или за обекти с екстензивноподдържане;

Професионална немска тревна смескаТревни смески: парковите тревни площи могат да се изградят от един тревен вид, като монокултура или от няколко вида. Килимите от един вид се използват, когато се иска бърз ефект, използват се и за временни тревни площи. Тези площи изискват интензивно поддържане и не са устойчиви на заболявания. Най-подходящи видове за временните терени са Английският райграс и едногодишният сорт на Италианския райграс.

Семенните култури от различни видове треви са по-предпочитани, защото формират по-жизнени тревни съобщества. Предимството на семенните култури от тревни смески е, че видовете взаимно се допълват, уползотворяват по-пълно хранителните вещества и елементи в почвата, имат по голяма екологична пластичност, благодарение на морфологичните особености на различните видове се формира един плътен тревен чим. Обикновено за формирането на тревните смески се използват 2-3 тревни вида, но при екстремни почвени и климатични условия, ограничена възможност за поддръжка компонентите, формиращи тревната смеска се увеличават на 4-5 вида. При съставяне на тревните смески основните видове заемат 70-80℅ от масата, а допълнителните видове са 20-30℅. Тревните заместители не трябва да надвишават 10℅. Обикновено на всяка кутия от продаващите се в България тревни смески има процентно съотношение м/у различните видове треви и дата на пакетиране. Добре е датата, на която е пакетирана съответната партида да не е по-стара от 2 години, защото с времето кълняемостта на семената намалява.

Актуални цени на тревни смески може да намерите при нашите доставчици, с които работим успешно вече 4 години.

Технология на създаване на тревните площи от тревни смески:

Доставка и насипване на хумусна почваПодготовка на физико - механичните и химични свойства на почвата: за създаване на един хубав тревен килим наклонът на терена не трябва да е по-голям от 25º (при по-стръмни наклони се препоръчва полагане на тревен чим) и трябва да е със слънчево изложение. Най-подходящите почви са плодородните, средно песъкливо-глинести почви със слабокисела реакция на pH. Ако почвите са кисели, се подлагат на варуване. Варуване - внасяне на вар в почвата. Ако почвите са алкални, се гипсуват. Гипсуване - внасяне на гипс в почвата. Нормите за основното торене с органични торове са 5-10 т/дек, като органичните торове, задължително трябва да са обеззаразени. Минералните торове се внасят в зависимост от потребностите на почвата. Фосфорните и калиевите торове се внасят пролетта преди брануване, а азотните се внасят непосредствено преди посева. За да проверите каква е вашата почва и от какво се нуждае се изготвя подробен почвен анализ.

Фино подравняване преди затревяванеОбработка на почвата: благодарение на обработката на почвата се подобрява механичният състав на коренообитаемия почвен слой. Обработката на почвата се извършва след моделирането на терена и подобряване на хранителния режим на почвата. Обработката на почвата преди затревяване се извършва в два етапа.

През първия етап се извършва основната механична обработка на целия коренообитаем почвен слой. Дълбочината на обработка на почвата зависи от това каква растителност ще бъде разположена и каква е нейната коренова система. На повечето житни треви корените достигат от 5 до 15 см. На дълбочина 50-60 см се обработват терени с тежки и непропускливи почви и подпочви. На дълбочина 30-40 см се обработват почви с тежки и леки песъкливо-глинести и глинесто-песъкливи почви и подпочви. На дълбочина 20 см се изорават градинските почви с лек механичен състав. След изораването се препоръчва почвата да престои около 20 дни, след което да се натрошат буците.

Подготвена площ за затревяванеПрез втория етап се прави прецизна обработка на почвата - механично обработване и заравняване на повърхностния слой. Може да се извъеши ръчно с градински гребла и механизирано. Целта е да се получи ситнозърнеста структура, която дава възможност на семената да са в непосредствена близост до почвените зърна и да не изсъхват при покълване. След предпосевната подготовка също се препоръчва почвата да се остави около 10 дни да улегне. Следва фино заравняване преди посева.

Технология на засяване: за да бъде засяването качествено, трябва да се сее равномерно и семената да се покриват. За тази цел големите площи се разделят на ивици или квадрати. Семената се засяват ръчо с две кръстосани преминавания. Засяването трябва да става в тихо безветрено време. При ръчно засяване семената се зариват с помощта на гребла, след което се валират и уплътняват с помощта на градински валяци. Механизираното засяване гарантира равномерен посев и укрепва кореновата система в дълбочина. След засяването на семената е задължително да се полее обилно.

Затревена площ в жк. Младост гр. СофияДълбочина на засяване: дълбочината на засяване зависи от типа на почвата, от големината на семената, от енергията им на кълнене и други. При песъкливи почви дълбочината е 3 см, при свързани хумусни почви е 1,5 см, при дребни семена е 0,5-0,6 см, а семената с голяма енергия на кълнене на 2 см.

Сезони на посев:

Ранно пролетно засяване: март - май, има най-много предимства, влажността на почвата е благоприятна, предпочита се при бавнорастящи видове.

Късно пролетно засяване: май - юни, предимно за сенчести месторастения, при бързорастящи видове.

Късен летен посев: август - септември, за бавнорастящи и сухоустойчиви видове

Есенно засяване: септември - октомври, при грижливо подготвено почвено легло и температура на въздуха не по-ниска от 5ºС, за бързорастящи и студоустойчиви видове.

Тревен чим готов за полаганеТехнология на създаване на тревните площи от тревен чим:

Технологията на затревяване с тревен чим е почи същата като с тревни смески. Теренът се подготвя по същия начин, почвата се обработва по същия начин, но вместо да се сеят семена се поставят готови нарязани тревни чимове. При тяхното полагане трябва да се внимава да са плътно прилепени един към друг и към почвената повърхност. В противен случай корените изсъхват, а с тях изсъхва и тревата.

Затова след полагането на тревния чим, се валира с валяци, за да се уплътни, след което се полива обилно. С тревния чим се постига максимален декоративен ефект на тревния килим за много кратко време.

Нашият сайт използва бисквитки. С посещението му, Вие се съгласявате с Политика за поверителност и употреба на бисквитки. За повече информация Виж тук.

Разрешавам бисквитките за този сайт