.
Начало Съставяне на климатична характеристика при озеленяване
.

Ние работим професионално ... вместо Вас!

Съставяне на климатична характеристика при озеленяване

Климатичната характеристика дава най-ясна представа за района, който ще обработваме и озеленяваме, благодарение на нея ние можем да преценим какви мероприятия да провеждаме и каква растителност да използваме.

Тя се състои от следната информация:

Информация за станцията,  намираща се най-близо до района, който изследваме:

 • Дата на откриване на станцията;
 • Надморска височина;
 • Географска дължина по Гринвич;
 • Северна ширина;
 • Разред на станцията;

Информация за климатичните особености на района:

 • Средна месечна и годишна температура на въздуха;
 • Средна месечна максимална температура на въздуха;
 • Средна от месечните абсолютни максимални температури на въздуха;
 • Месечна и годишна абсолютна максимална температура на въздуха;
 • Средна месечна минимална температура на въздуха;
 • Средна от месечните абсолютни минимални температури на въздуха;
 • Месечна и годишна абсолютна минимална температура на въздуха;
 • Средна месечна, сезонна и годишна сума на  валежите (мм);

Климатичната характеристика включва и:

Почвени условия

 • Механичен състав на почвата;
 • Тип на почвата;

Райониране

 • Райониране по условия на овлажнение;
 • Райониране на температурни условия;

Слънчева радиация

 • Радиационен баланс за периода с температура на въздуха над 10 градуса;
 • Годишна слънчева радиация;
 • Сумарна слънчева радиация за периода с температура на въздуха над 10 градуса;
 • Продължителност на слънчевото греене за периода с температура  на въздуха над 10 градуса;
 • Фотосинтетически активна радиация за периода с температура на въздуха над 10 градуса;

Валежи:

 • Годишна сума на валежите;
 • Количество на валежите за периода със средна денонощна температура на въздуха над 10 градуса;
 • Безвалежни периоди с продължителност 10 и над 10 дни за Април-Октомври;
 • Брой на безвалежните периоди с продължителност 10 и над 10 дни за Април-Октомври;
 • Количество на валежите за периода със средна денонощна температура на въздуха под 10гр;
 • Количество на валежите за периода със средна денонощна температура над 10гр;

Мразове:

 • Дата на последния пролетен мраз;
 • Продължителност на безмразния период;
 • Дата на първия есенен мраз;

Температурни условия през:

 • Начална дата на периода с устойчиво задържане на средната  денонощна температура на въздуха над 5гр;
 • Крайна дата на периода с устойчиво задържане на средната денонощна температура на въздуха над 5гр;
 • Продължителност на периода с устойчиво задържане на средната денонощна температура на въздуха над 5гр;
 • Начална дата на периода с устойчиво задържане на средната денонощна температура на въздуха над 10гр;
 • Крайна дата на периода с устойчиво задържане на средната денонощна температура на въздуха над 10гр;
 • Продължителност на периода с устойчиво задържане на средната денонощна температура на въздуха над 10гр;
 • Начална дата на периода с устойчиво задържане на средната денонощна температура на въздуха над 15гр;
 • Крайна дата на периода с устойчиво задържане на средната денонощна температура на въздуха над 15гр;
 • Температурна сума за периода с устойчиво задържане на средната денонощна температура на въздуха над 10гр;
 • Средна температура на въздуха на най-студения месец;
 • Годишен брой на дните с максимална температура на въздуха над 30гр
 • Годишен брой на дни със средна денонощна температура на въздуха по-ниска от 0 градуса;
 • Средна температура на въздуха на най-топлия месец;

Изпаряемост:

 • Разлика между годишната сума на валежите и изпаряемостта;
 • Годишна изпаряемост;
 • Годишно сумарно изпарение;
 • Изпарение от водна повърхност през периода с температура на въздуха над 10гр;

Влажност

Снежна покривка:

 • Дата на първата снежна покривка;
 • Дата на последна снежна покривка;
 • Годишен брой на дните със снежна покривка;

Нашият сайт използва бисквитки. С посещението му, Вие се съгласявате с Политика за поверителност и употреба на бисквитки. За повече информация Виж тук.

Разрешавам бисквитките за този сайт