.
Начало Оценка на почвените условия при озеленяване
.

Ние работим професионално ... вместо Вас!

Оценка на почвените условия при озеленяване

При тази оценка се извършва анализ на съществуващата почва, дали тя се нуждае от подобрение или не. Определя се запасеността й с хранителни вещества. От запасеността на почвата с хранителни вещества зависят и мероприятията, които ще се извършват преди и след изграждането на проекта върху терена. Ако почвата е слабо запасена на хранителни вещества, се предприема торене още при нейното обработване и подготвяне за затревяване или други манипулации.

Също при необходимост се определят и  водозадържаща способност, въздушен режим, Ph реакция и механичен състав. Проучването най-общо се дели на три етапа:

 • Подготвителен - събират се сведения и картни материали;
 • Полски - вземат се проби от терена;
 • Лабораторен - правене на същински проучвания;

Правят се сравнително големи ями около 1.50 м, за да се направи оценка на почвените хоризонти.

Почвите се класифицират по свойства:

Според механичния състав:

 • Тежки глинести почви - садържат глина над 60℅
 • Глинести почви - 50-60℅
 • Тежки песъчливоглинести почви - 40-50℅
 • Леки песъчливоглинести почви - 30-40℅
 • Глинестопесъчливи почви - 10-30℅
 • Песъчлива почва - 5-10℅
 • Подвижни пясъци -под 5℅

В зависимост от плодородието:

 • Ниско плодородна - съдържание на хумус до 20 т/дек, съдържание на общ азот до 1,5 т/дек, съдържание на усвоим фосфор до 6 т/дек и съдържание на усвоим калий до 12 т/дек;
 • Средно плодородна - съдържание на хумус  20-40 т\дек, съдържание на общ азот 1,5 -2 т/дек, съдържание на усвоим фосфор  6-12 т/дек и съдържание на усвоим калий  12-18 т/дек;
 • Плодородна - съдържание на хумус над 40 т/дек, съдържание на общ азот над 2 т/дек, съдържание на усвоим фосфор над 12 т/дек и съдържание на усвоим калий над 18 т/дек;

Според pH:

 • Много силно кисела - pH 3-4;
 • Силно кисела - pH 4-5;
 • Средно кисела - pH 5-6;
 • Слабо кисела - pH 6-6,5;
 • Неутрална - pH 6,5-7;
 • Слабо кисела - pH 7-8,6;
 • Алкална - pH над 8,6;

Нашият сайт използва бисквитки. С посещението му, Вие се съгласявате с Политика за поверителност и употреба на бисквитки. За повече информация Виж тук.

Разрешавам бисквитките за този сайт