.
Начало Технологии на засаждане на дървесно-храстова растителност
.

Ние работим професионално ... вместо Вас!

Технологии на засаждане на дървесно-храстова растителност

  Технолигия при засаждане на дървета и храсти с открита коренова система:

  В зелените площи такива фиданки са обикновено дребноразмерни листопадни дървета и храсти. Иглолистните и вечнозелените се засаждат с коренова бала. Едроразмерните също се засаждат с коренова бала.

  Съхраняване: Понякога сроковете за засаждане са по-продължителни и това налага растителността да се съхрани. Съхранението бива временно и дългосрочно:

  Временно - доставка и засаждане се правят в един и същи период, който не трябва да е много дълъг в порядъка на един и същи ден.

  Дългосрочно - пристъпва се към него при по-голям обем от работа, като чрез съхраняването се забавя периода на вегетация и се увеличава периодът на засаждане.

  Съхраняването се извършва в траншеи с ширана около 60 см, като едната страна на изкопа е скосена. Растенията се поставят вътре, като стъблата сочат север - в противен случаи прегарят. Корените в изкопа се покриват с почва и се поливат. Траншеите трябва да са на отцедливи места, за да не се задържа вода и да не загният корените. Ако съхранението е за по-дълаг период, трябва да се вземат мерки и срещу гризачи и насекоми.

  Технология на засаждане:

  Започва с трасиране на посадните места въз основа на посадъчните чертежи - обикновено чрез квадратни мрежи. Опъват се канапи и посадните места се отбелязват с колчета или камъни.

  Изкопаване на посадните ями: Обикновено се изкопават в кръгла форма. При много сухи почви първо се полива обилно и след няколко дена се стартират дейностите по засаждане. То става като фиданките се оглеждат и където е необходимо, кореновата система се съкращава. Ако има отрези по-големи от 2 см, се третират със специален крем. Съкращаването става до здрава тъкан. След засаждането се набиват колове покрай фиданките, за да се укрепят. Тези колове се оставят в продължение на 2-3 години. Засаждането на самата фиданка става като кореновата система се постави в предварително изкопана яма, след което изкопаната почва от ямата се смесва с органичен тор и се връща в ямата върху корените на фиданката, и се уплътнява добре. Фиданката леко се издърпва нагоре, за да влезе хубаво почва и под корените. Уплътняването става на пластове, като най-отгоре се образува улей покрай стъблото, който служи за по- ефективно поливане.

  Полива се с вода докато спрат да излиза мехурчета, около 20-30 л на фиданка. При съкращаване на кореновата система е хубаво да се съкращава и короната на фиданката, за да се въстанови равновесието между корените и надземната част.

  Технология на засаждане на дървета с открита коренова бала:

  Засаждане на растения с коренова бала - прави се при всички иглолистни и вечнизелени дървесни и храстови фиданки, едроразмерни и свръх едроразмерни дървета и храсти, средноразмерни широколистни дървета, които не понасят пресаждане.

  Подготовка на растенията за презасаждане: обхваща 3 периода

  Предварителна подготовка - за растенията отглеждани в разсадник се изразява в пресаждането от една школа в друга школа. Когато източник са горски култури, се налага да се подготвят две години преди изваждане. Около растението се изкопава канавка с диаметър около 40 см и дълбочина 60 см, която се изпълва с хранителен субстрат, обогатен с минерални торове. Този субстрат се насипва и следващите два вегетационни сезона се очаква да се образуват нови активни корени. Прави се и подготовка на короната, като през първата година обикновено е добре самото насаждение, от където се изваждат посевните материали, да бъде проредено, като короната се оформя така, че се оставят по 3-4 скелетни клони, съкратени на 2/3 от дължината им.

  Изваждане и опаковане: самото изваждане може да се извърши ръчно или механизирано. Има твърда и мека опаковка:

  Твърда опаковка - това е сандък, изграден от иглолистни дъски, които обгръщат кореновата бала и я фиксират така, че да бъде неподвижна. Формата на тези сандъци може да бъде кубична или овална, която надолу се стеснява и става конусовидна. Големината на кореновата бала зависи от възрастта на растението.

  Мека опаковка - най-често използваният материал е конопената тъкан, която е водопропусклива. Обикновено е с конична форма и се пренася и пресява с машина.

  Транспортиране - извършва се така, че да не се наруши външният вид на растението и целостта на балата. При превозването растенията се поставят легнали, като се внимава да не се наруши целостта на балата. При транспортиране на растения, на които балите са с мека опаковка, се използват мокри материали за покриването на балите.

  Технология на засаждане: растенията се засаждат в предварително изкопани квадратни или кръгли ями, които са с 20 см по-големи от диаметъра на кореновата бала. Когато почвата е глинеста, ямите се изкопават 2-3 седмици по-рано, за да може почвата да се аерира. Засаждането (затрупването на корените с почва) става на етапи. Предварително на дъното на ямата може да се внесат различни видове органични торове (оборски тор). Когато се засаждат нешколувани дръвчета, е препоръчително допълнителното наливане на ямите с вода така, че да се получи каша. По този начин се получава добро уплътняване. При засаждането на иглолистни дървета и храсти на места с глинести почви е важно да се изгради добър дренаж. Ямата се изкопава по-дълбоко.  Ако почвата е прекалено глинеста, се правят и отводнителни канавки, които служат за отводняване и предотвратяват задържането на вода около корените на растенията. След засаждане е важно растенията да бъдат укрепени. Укрепването се прави докато растението се прихване. Има няколко начина на укрепване:

  • Чрез високи колове, разположени около растението под ъгъл 60º;
  • Чрез привързване на височина 1,20 м за къси колчета, 30 см над земята и 40 см под земята;

  Засаждането завършва с оформянето на каналче около растението, където се налива обилно вода за едно добро поливане. Налива се вода докато спрат да излизат мехурчета.

  В зависимост от строежа на кореновата система и възможностите за пресаждане са обособени 3 групи:

  • Трудно пресаждащи се видове - обикновено видове с централна коренова система
  • Средно подходящи за пресаждане видове - със смесена коренова система
  • Лесно пресаждащи се видове - с плитка коренова система

  Технология на засаждане на фиданки в жив плет и живи стени:

  В технологията на засаждане се предвижда предварително изкопана канавка. Живите плетове биват едноредни, двуредни и триредни:

  Еднореден: изгражда се от иглолистни дребно- или средноразмерни фиданки;

  Двуреден: изгражда се от вечнозелени или листопадни широколистни растения в редове, обикновено шахматно, с растояние 30-40 см между редовете и 15-30 см между екземплярите. Като посадни материали се използват семенищни или дребноразмерни фиданки;

  Триредни: най-гъст и добре оформен, шахматно с растояние между редовете 30-40 см и 15-30 см между екземплярите.

  При засаждането канавките също имат определени размери. Почвата от канавките се обогатява с торф. Дъното на канавката се разрохква добре, за да достигне въздух. След поставянето на фиданките се насипва с хумусна почва. Преди засаждането фиданките се подлагат на някои манипулации. Корените се подрязват заедно с надземната част. Надземната част се скъсява на 30-50 см с цел сгъстяване на живия плет от основата.

  Живият плет може да се оформи и като бордюр с височина 50 см, като се използват по-бавнорастящи видове.

  Друга разновидност са свободнорастящите стени - при тях фиданките се засаждат като при жив плет, но след това не се подрязват.

  Живите плетове се изграждат от видиве, които понасят честото подрязване - видове с къси междувъзлия.

   Нашият сайт използва бисквитки. С посещението му, Вие се съгласявате с Политика за поверителност и употреба на бисквитки. За повече информация Виж тук.

   Разрешавам бисквитките за този сайт