.
Начало Видове договори
.

Ние работим професионално ... вместо Вас!

Видове договори

 

Договор за проектиране: След подписването се пристъпва към изготвянето на определения проект.  Клиентът е длъжен да заплати 50% от стойността на проекта предварително. Ако клиентът прекрати същинското проектиране по някаква причина, след като е сключил договора, губи права върху проекта, както и върху авансовото плащане - 50% от стойността.

Договор за изграждане: подписва се преди изпълнението на проекта, включва задълженията на двете страни.

Договор за поддръжка: подписва се за срок от един месец до една година. Като при едногодишния договор клиентът плаща месечен абонамент само за активните месеци (от Март до Октомври включително).