.
Начало Екип
.

Ние работим професионално ... вместо Вас!

Фирма "Лукс Гарден" ООД е създадена от:

 

Константин Огнянов Моцев - управител Лукс Гарден ООДланд.арх. Константин Огнянов Моцев (Управител):

Роден на 15 Март 1987г. в град Димитровград. Завършва средно образование в ПГСАГ (Професионална Гимназия по Строителство Архитектура и Геодезия) „Никола Фичев” в гр. Плевен, специалност Строителство и архитектура. След положен държавен изпит, придобива свидетелство за професионална квалификация:  Строител - външно и вътрешно оформяне на сгради, специалист облицовки и настилки. Притежава четири сертификата от училище за преподаване на чужди езици „Европа”. Възпитаник на Лесотехнически Университет гр. София, специалност Ландшафтна архитектура.

Професионален опит: Работи в различни фирми за озеленяване и ландшафтен дизайн, като взема голямо участие в реализирането на техните проекти.

 

Мирослав Юриев Атанасов - мениджър проектиране и изграждане Лукс Гарден ООДланд. арх. Мирослав Юриев Атанасов (мениджър проектиране и изграждане):

Роден на 17 декември 1986 г. в град Пловдив. Завършил средното си образование в ПГ по САГ (Професионална гимназия по строителство архитектура и геодезия) в гр. Пловдив, специалност - "Парково строителство", където придобива втора квалификационна степен "Паркостроител".

Продължава образованието си по специалността в София. Възпитаник на "Лесотехнически Университет" гр. София, специалност "Ландшафтна Архитектура".

Професионален опит: Работи известно време в декоративен разсадник, след това в различни фирми за озеленяване и ландшафтен дизайн. От 2006 година се занимава с озеленяване и Ландшафтна архитектура, като участва в реализацията на множество проекти.

 

Тодор Иванов Клюнчев - финансов и маркетинг мениджър Лукс Гарден ООД

ланд. арх. Тодор Иванов Клюнчев (финанси и маркетинг):

Роден на 2 Юли 1987 година в град Димитровград. Средното си образование получава в гр. Хасково в "Професионална гимназия по дървообработване и строителство", където с пълно отличие получава втора квалификационна степен "строителен техник." Завършва "Националната школа по мениджмънт", специалност "Мениджмънт", "Химикотехнологичен и металургичен университет" град София, специалност "Финансов Мениджмънт". Възпитаник на "Лесотехнически университет" град София, специалност "Ландшафтна архитектура".

Професионален опит: Известно време работи във фирма - инвестиционен посредник за търговия с ценни книжа и в различни фирми, свързани с търговия, реклама, маркетинг, директни продажби. От 2007 година се занимава с озеленяване и Ландшафтна архитектура.

  • Лукс Гарден ООД
  • Лукс Гарден ООД
  • Лукс Гарден ООД
  • Лукс Гарден ООД
  • Лукс Гарден ООД
  • Лукс Гарден ООД