.
Начало Проектиране
.

Ние работим професионално ... вместо Вас!

Изготвяне на проекти за озеленяване

( Оценка 3.7 ) от ( 18 отзива )

Проект за озеленяване на градинаПроектирането се състои в изготвяне на три проектни фази:

Това са идеен проект, технически и работен проект, като проектирането може да се извърши двуфазно (Пример: идеен и работен проект, технически и работен).

При изготвяне на проекти за озеленяване на частни вили, къщи и малки по площ градини обикновено се изготвя двуфазно.

 

При проектиране на частна градина, офис, вила и къща проектите за озеленяване обикновено съдържат:

Идеен проект, дендрологичен проект, посадъчен план, трасировъчен чертеж, проект за алеи и настилки, обяснителна записка, количествено - стойностна сметка за изграждането на обекта и триизмерни визуализации на части от градината.

За по-големи по площ градини, паркове и зелени площи се изготвят трифазни проекти.

Съдържание на проектните фази:

Фаза идеен проект :той включва нашите уникални решения за озеленяване и оформяне на пространството на дадения обект, съобразени с вашите желания и идеи, и с предпроектните проучвания и анализи. Изготвят се триизмерни визуализации, които показват какъв облик ще придобие градината. Съставя се първоначална количествено - стойностна сметка.

В удобно за клиента време се прави среща, на която се представя проекта и се обсъждат евентуални промени. Срокът за изготвяне на идейния проект се определя от големината и сложността на терена.

Фаза технически проект: показва окончателното решение за облика на вашата зелена площ. Той включва:

 • Проект на алеите - представя нашето решение на алейната мрежа, решение на рисунъка и вида на настилките.
 • Дендрологичен чертеж - той показва видовия състав на използваните  декоративни дървета, храсти и цветя, както и тяхното количество и размери.
 • Трасировъчен план - представлява система от точки и техните координати, служещи за улесненото нанасяне на алейната мрежа, водни площи, растителност и други видове съоръжения върху терена.
 • Количествено - стойностна сметка - включва всички видове дейности, които ще бъдат извършени, всички видове материали и тяхното количество, вид и брой на използваната декоративна растителност, единични цени и обща стойност, както и време за изпълнение на проекта.

Работен проект:

  • Проект на алейна мрежа - Включва алейната мрежа с котирани алеи и площадки с цел трасирането им на терена.
  • Проект за настилки - Представя решението на рисунъка и вида на декоративните настилки.
  • Детайли на архитектурните градински елементи
  • Дендрологичен чертеж - той показва видовия състав на използваните декоративни дървета, храсти и цветя и техния брой.
  • Посадъчен чертеж - представя посадните места, разстоянията м/у отделните декоративни видове и техните размери.
  • Количествено - стойностна сметка - включва всички видове дейности, които ще бъдат извършени, всички видове материали и тяхното количество, вид и брой на използваната декоративна растителност, единични цени и обща стойност, както и време за изпълнение на проекта.
  • Обяснителна записка - включва обосновка за проектното решение и характеристики на обекта.

   

  Нашият сайт използва бисквитки. С посещението му, Вие се съгласявате с Политика за поверителност и употреба на бисквитки. За повече информация Виж тук.

  Разрешавам бисквитките за този сайт