.
Начало Изграждане на зелени площи
.

Ние работим професионално ... вместо Вас!

Етапи при изграждане на зелена площ

( Оценка 4.1 ) от ( 17 отзива )

Озеленяване на градинаСлед изграждане на алейната мрежа (ако няма съществуваща) и почистване на терена се пристъпва към изпълнението на проекта за озеленяване.

Подготвителни работи:

 

Санитарно-хигиенни - комплекс от мероприятия за почистване на градина от плевелна растителност, дънери, строителни отпадъци, камъни и др., и извозване на тези отпадъци до депа или сметища.

 

 

 

Подобряване на почвата: След анализите, направени от предпроектните проучвания, се пристъпва към подобряването на почвата (при необходимост). Провеждат се мероприятия за промяна на механичните свойства, pH или плодородието на почвата при отклонение от нормалното състояние. Мерките, които се предприемат, са различни спрямо характера на съществуващите почви и техните проблеми.

 

 

 

Торене на почвите: Торенето на почвата е едно от най-важните мероприятия за нейното подобряване. Както и за нормалното развитие на декоративната растителност. Най-общо торовете, които се използват за тази цел, са органични (Оборски тор, Конски тор, Птичи тор, Торф и Компост) и минерални (най-често използваните са азотни, фосфорни и калиеви торове).

 


Подравняване и подготовка на терен за озеленяванеПървично моделиране на терена - То се състои в грубо оформяне на терена. Насипване на хумусна почва (ако е необходимо) и нейното разстилане.
Инженерна подготовка - тя започва с фино подравняване на терена, изграждане на геопластики (изпълнение на проекта за вертикално планиране), укрепване на проблемни терени (стръмни, свлачищни и др.)

 

 

 

Нанасяне на проекта върху терена:

 

Определяне на посадните места - извършва се на база на дендрологичния чертеж;

 

Изкопаване на посадни места и избор на технологии за засаждане на дървесно-храстовата растителност;

 

Доставка на декоративната растителност до обекта и нейното засаждане;

 

Засаждане на цветя;

 

Изграждане на плочопътеки (на тревна фуга, ароматни плочопътеки) - избират се материали с подходяща форма, вид, големина, съобразени със стила на заобикалящата ги среда;

 

Изграждане на скални цветни кътове и алпинеуми;

 

Създаване на аранжировки от камък;

 

Затревяване с тревен чимПодготовка на терена за затревяване;

 

Затревяване с тревна смеска - започва с избор на подходяща тревна смеска,  съобразена с особеностите на средата и функциите, които ще изпълнява. След това теренът се подравнява фино, следва разпръскване на семето чрез кръстосан  посев, вкопаване, валиране и обилно поливане. Недостатък е, че сгъстяването на тревната покривка изисква време (около 3-5 месеца).

 

Затревяване чрез чимове – избират се подходящи чимове според условията на средата и функцията им, заравнява се изключително фино, доставят се чимовете до обекта, подреждат се и се валират. След 1до 2 седмици тревната площ е готова за експлоатация.

Изграждане на зелена площ:

След изграждане на алейната мрежа(ако няма съществуваща) и почистване на терена се пристъпва към изпълнението на проекта за озеленяване.

Подотвителни работи:

-Санитарно-хигиенни- комплекс от мероприятия за почистване на терена от плевелна растителност, дънери, строителни отпадъци, камъни и др. и извозване на тези отпадъците до депа или сметища.

-Първично моделиране на терена- То се състои в грубо оформяне на терена. Насипване на хумусна почва(ако е необходимо) и нейното разстилане.

-Инженетна подготовка- тя започва с финно подравняване на терена, изграждане на геопластики(изпълнение на проекта за вертикално планиране), укрепване на проблемни терени(стръмни,свлачищни и др.)

 

След манипулациите по оформяне на терена се пристъпва към доставка на предвидената растителност и нейното засаждане на определените от посадъчния чертеж места. От това дали растителността е с коренова бала или не зависи технологията на засаждане:

-Технолигия при засаждане на дървета и храсти с открита коренова система:

В зелените площи такива фиданки са обикновено дребноразмерни листопадни дървета и храсти. Иглолистните и вечнозелените се засаждат с коренова бала. Едроразмерните също се засаждат с коренова бала.

 

Съхраняване- Понякога сроковете за засаждане са по-продължителни и това налага растителността да се съхрани. Съхранението бива временно и дългосрочно:

- временно- доставка и засаждане се правят в един и същи период, който не трябва да е много дълъг в порядъка на един и същи ден.

- дългосрочно- пристъпва се към него при по-голям обем от работа, като чрез съхраняването се забавя периода на вегитация и се увеличава периода на засаждане.

Съхраняването се извършва в траншеи с ширана около 60 см като едната страна на изкопа е скосена. Растенията се поставят вътре като стъблата сочат север в противен случаи прегарят. Корените в изкопа се покриват с почва и се поливат. Траншеите трябва да са на отцедливи места, за да не се задържа вода и да не загният корените. Ако съхранението е за по-дълаг период трябва да се вземат мерки и срещу гризачи и насекоми.

Технология на засаждане:

Започва с трасиране на посадните места въз основа на посадъчните чертежи-обикновено чрез квадратни мрежи. Опъват се канапи и посадните места се отбелязват с колчета или камъни.

Изкопаване на посадните ями. Обикновено се изкопават в кръгла форма. При много сухи почви първо се полива обилно и след няколко дена се стартират дейностите по засаждане. То става като фиданките се оглеждат и където е необходимо кореновата система се съкращава. Ако има отрези по-големи от 2 см се третират със специален крем. Съкращаването става до здрава тъкан. След засаждането се набиват колове покрай фиданките, за да се укрепят. Тези колове се оставят в продължение на 2-3 години. Засаждането на самата фиданка става като кореновата система се постави в предварително изкопана яма. След което изкопаната почва от ямата се смесва с органичен тор и се връща в ямата върху корените на фиданката. Фиданката леко се издърпва нагоре за да влезе хубаво почва и под корените. Уплътняването става на пластове, като най-отгоре се образува улей покрай стъблото, който служи за по- ефективно поливане.

Полива се с вода докато спрат да излиза мехурчета, около 20-30 л на фиданка. При съкращаване на кореновата система е хубаво да се съкращава и короната на фиданката, за да се въстанови равновесието между корените и надземната част.

2.Технология на засаждане на дървета с открита коренова бала:

Засаждане на растения с коренова бала-прави се при всички иглолистни и вечнизелени дървесни и храстови фиданки, едроразмерни и свръх едроразмерни дървета и храсти, средноразмерни широколистни дървета, които не понасят пресаждане.

А)Подготовка на растенията за презасаждане-обхваща 3 периода

а)предварителна подготовка-за растенията отглеждани в разсадник се изразява в пресаждането от една школа в друга школа.

Нашият сайт използва бисквитки. С посещението му, Вие се съгласявате с Политика за поверителност и употреба на бисквитки. За повече информация Виж тук.

Разрешавам бисквитките за този сайт